Lægerne i Gellerup

Børne- og Sundhedshuset
Gudrunsvej 3, 2. sal
8220 Brabrand
Tlf: 86 25 04 00

Skade- og Akut telefon: 2825 0299
Lægevagten: 70 11 31 31

Den 1. maj 2022 er klinikken flyttet til ny adresse: Gudrunsvej 3, 2. sal ( v. siden af Globus1