Lægerne i Gellerup

Børne- og Sundhedshuset
Gudrunsvej 3, 2. sal
ved siden af Globus1
8220 Brabrand
Tlf: 86 25 04 00

Skade- og Akut telefon: 2825 0299
Lægevagten: 70 11 31 31