Vi er 3 læger, som er fælles om patienter og personale.

Vi har ansat 2 lægesekretærer, Annette og Jeanette og 1 sygeplejerske, Tove.
Pr 1. januar 2021 er vores nye sygeplejerske, Shima Moadeli startet, og overtager fra Tove den 30/4-21 hvor Tove går på pension.

Derudover  har vi ansat uddannelseslæger der vil være i klinikken i forløb af 6-12 måneder af gangen.

Klinikken har desuden 3 medicinstuderende, Karen, Anna og Salah ansat som medhjælpere i klinikken. De hjælper til både med laboratoriefaglige opgaver såsom blodprøver, vaccinationer, urinprøver m.m. og i sekretariatet.

Såvel personale som læger har tavshedspligt.