Vi er 3 læger, som er fælles om patienter og personale.

Vi har ansat 2 lægesekretærer, Annette og Jeanette, 1 sygeplejerske, Shima og 1 jordemoder Olinda.

Derudover  har vi ansat uddannelseslæger der vil være i klinikken i forløb af 6-12 måneder af gangen.

Såvel personale som læger har tavshedspligt.