Vi er 3 læger, som er fælles om patienter og personale.

Vi har ansat 2 lægesekretærer, Annette og Jeanette og 1 sygeplejerske, Shima.

Derudover  har vi ansat uddannelseslæger der vil være i klinikken i forløb af 6-12 måneder af gangen.

Klinikken har desuden 3 medicinstuderende, Anna, Marie og Julie ansat som medhjælpere i klinikken. De hjælper til både med laboratoriefaglige opgaver såsom blodprøver, vaccinationer, urinprøver m.m. og i sekretariatet.

Såvel personale som læger har tavshedspligt.