Klinikken ejes af Læge Trine Brogaard og Læge Michael Schriver. Begge er speciallæger i almen medicin.

Vi har desuden ansat 1 fast lægevikar – Stine, 1 sygeplejerske, Shima, 1 jordemoder, Olinda, 1 Social og sundhedsassistent Lotte, 2 lægesekretærer, Annette og Jeanette samt 1 medicinstuderende Kirstine.

Derudover har vi ansat uddannelseslæger der vil være i klinikken i forløb af 6-12 måneders varighed.

Såvel personale som læger har tavshedspligt.