Klinikken ejes af Læge Trine Brogaard og Læge Michael Schriver.

Vi har desuden ansat 2 faste lægevikarer – Stine og Mette, 1 sygeplejerske, Shima, 1 jordemoder, Olinda, 1 Social og sundhedsassistent Lotte samt 2 lægesekretærer, Annette og Jeanette.

Derudover har vi ansat uddannelseslæger der vil være i klinikken i forløb af 6-12 måneders varighed.

Såvel personale som læger har tavshedspligt.