COVID-19 VACCINATION

Hvis man er interesseret i at blive skrevet op til vaccination før man bliver indkaldt via e-Boks eller brev så er der et tilbud om COVID-vaccination ved brug af restvacciner.
Brug følgende link:

https://www.auh.dk/om-auh/tilbud-om-covid-vaccination-ved-brug-af-restvacciner/

Vaccination mod pneumokok lungebetændelse tilbydes gratis til alle > 65 år.

Vi tilbyder ikke længere udlandsvaccinationer men henviser i stedet til de rejsemedicinske klinikker.