Priser og tilskud
Hvis du er sikret i gruppe 1, er al undersøgelse og behandling gratis, bortset fra visse helbredserklæringer og vaccinationer.
Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale for konsultationen.

Telefonkonsultation for gruppe 2 patienter koster 100 kr.
Konsultation for gruppe 2 patienter koster 200 kr.
Sygebesøg for gruppe 2 patienter koster 350 kr.

Motorattester
Attest til kørekort 450 kr.
Attest til fornyelse af kørekort 450 kr.
Attest til truck 450 kr.

Vaccinationer
Influenzavaccination er gratis for alle der er fyldt 65 år, samt for pensionister og personer der lider af visse kroniske sygdomme. Spørg din læge i tvivlstilfælde.

Influenzavaccination for alle andre koster 200 kr.
For medlemmer af sygeforsikringen danmark gives der 50% refusion ved indsendelse af kvittering.

Vaccination mod lungebetændelse koster 300 kr.
Denne vaccination varer mindst 5 år. Før eventuelt revaccination skal der tages en blodprøve for at kontrollere immunstatus.
For medlemmer af sygeforsikringen danmark gives der 50% refussion ved indsendelse af kvittering.

Vaccinationer udføres af Tove eller Annette og der skal bestilles tid til dette.

Udlandsvaccinationer

Vi foretager kun enkelte og simple vaccinationer grundet tidspres. De fleste tilfælde henvises til en af de rejsemedicinske klinikker.
For alle vaccinationer til rejser i udlandet, betales der et vaccinationsgebyr på kr. 360,- + vaccinepris.
Ved vaccination af flere personer på samme tid, gives der rabat på vaccinationsgebyret.